Categorieën
Privacy

Gevat nog voor je een misdrijf begaat

Door de inzet van analytische software moet misdaad beter te voorspellen en op te sporen zijn. Op basis van voorspellende analyses wordt het risico op criminaliteit in een bepaald gebied berekend aan de hand van variabelen zoals weerpatronen, tijdstippen en geplande evenementen.

De software wordt ook ingezet om computers van criminelen te doorzoeken en verbanden tussen personen, plaatsen en misdrijven te achterhalen. Via textmining wordt bewijsmateriaal verzameld uit de ongestructureerde data op gegevensdragers van criminelen.

Politie voorspelt misdaad met SPSS