Driemaal kloppen

William Visterin: Misschien toch eens naar Nederland kijken. Daar startten de Nederlandse banken recent met een campagne – 3 x kloppen – om hun klanten te wijzen op de mogelijke gevaren van internetbankieren. De campagne spoort de internetgebruiker aan om bij online transacties drie dingen in het oog te houden: zijn internetbeveiliging, de website van […]

If I Had A Hammer, I’d hammer out danger

People won’t learn (hat tip: LB): Peter Cochrane: So just for fun I thought I would dig a little deeper with a couple of simple utilities used for memory repair and file recovery. Within minutes each memory stick revealed a large number of files that I could access. Or you could get one of these.

Gevat nog voor je een misdrijf begaat

Door de inzet van analytische software moet misdaad beter te voorspellen en op te sporen zijn. Op basis van voorspellende analyses wordt het risico op criminaliteit in een bepaald gebied berekend aan de hand van variabelen zoals weerpatronen, tijdstippen en geplande evenementen. De software wordt ook ingezet om computers van criminelen te doorzoeken en verbanden […]

Bedriegelijke gegevensmanipulatie is populairste vorm van computercriminaliteit

De FOD Economie gaf enkele cijfers vrij over computercriminaliteit in België. 6minutes bericht erover. Merkwaardig genoeg was er in 2007 een daling van de computercriminaliteit tegenover 2006 (minus 14 procent). Er waren in 2007 minder gevallen van ‘informaticabedrog’ en ‘valsheid in informatica’, maar (veel) meer gevallen van hacking en vooral sabotage (dit laatste plus 800%). […]